Bộ điều khiển lưu lượng (TCU) có thể được sử dụng như một ứng dụng để điều khiển từ PLC hoặc PC. Để điều khiển PLC, cần có một PLC với sáu đầu vào kỹ thuật số và mười một đầu ra kỹ thuật số để điều khiển tất cả các tính năng trên thiết bị. Để điều khiển PC, một USB được trang bị, cho phép điều khiển từ phần mềm đi kèm hoặc phần mềm lập trình tương thích với giao diện USB.

TCU đại diện cho một ngã ba đường ngang điển hình được điều khiển bởi hai cặp đèn giao thông cùng với vạch sang đường dành cho người đi bộ trên một hướng tiếp cận. TCU có tính năng mô phỏng rõ ràng giao lộ giao thông với đèn và phần đường dành cho người đi bộ được biểu thị bằng đèn LED với màu sắc thích hợp. Bốn nút được sử dụng để mô phỏng các cảm biến của phương tiện được tích hợp trên bề mặt đường và thể hiện luồng giao thông. Các nút khác được sử dụng để điều khiển vạch sang đường cho người đi bộ và tín hiệu đặt lại.

Nắp trước bằng Acrylic bảo vệ thiết bị điện tử và thiết bị bắt chước khỏi bị hư hại. TCU được cung cấp một sách hướng dẫn bao gồm hướng dẫn sử dụng, các gợi ý về phần học liệu và giải pháp cho các bài tập.

Kết nối USB hoặc IDC được cung cấp theo yêu cầu.

Thí nghiệm:

  • Trình tự đèn giao thông cơ bản
  • Chuỗi đèn giao thông kép
  • Đếm lưu lượng truy cập
  • Thay đổi thời gian theo lưu lượng giao thông
  • Băng qua đường dành cho người đi bộ (đứng một mình)
  • Kiểm soát toàn bộ hệ thống
  • Mức độ ưu tiên của người đi bộ được điều chỉnh