Hotline: 0903 585 396 - Email: metalnt@gmail.com
692 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10, TPHCM
20B Lý Tự Trọng, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Cấu hình ACL trên tường lửa Cisco

Cấu hình ACL trên tường lửa Cisco

Cấu hình ACL trên tường lửa Cisco Ví dụ 1: Dữ liệu Inbound tới DMZ Web Server Không có ACL, mặc định dữ liệu inbound sẽ bị chặn. Để cho phép dữ liệu inbound, làm theo như sau: – Cấu hình …

Cấu hình ACL trên tường lửa Cisco

Ví dụ 1: Dữ liệu Inbound tới DMZ Web Server DMZ Không có ACL, mặc định dữ liệu inbound sẽ bị chặn. Để cho phép dữ liệu inbound, làm theo như sau: – Cấu hình NAT tĩnh cho Web server – Cấu hình inbound ACL – Gán ACL cho interface Outside – Cấu hình NAT tĩnh cho Web server Cấu hình NAT tĩnh cho Web serverasa1 Ánh xạ một địa chỉ trong vùng DMZ 172.16.1.2 tương ứng với một địa chỉ public 192.168.1.9 Cấu hình inbound Outside Cấu hình inbound Outsideasa2 Cho phép từ bên ngoài được truy nhập web server ở DMZ server Gán ACL cho interface Outside Gán ACL cho interface Outside Ciscoasa(config)#asa3 Gán ACL cho interfaceasa4 Muốn xem thông tin ACL sử dụng lệnh ciscoasa# show run access-list [id]Xóa ACL ciscoasa# clear configure access-list [id] Chú ý: Các từ viết tắt + lt: less than (nhỏ hơn) + gt: greater than (lớn hơn) + eq: equal to (bằng) + neq: not equal to (không bằng) Ví dụ 2: Cho phép truy cập dịch vụ ngoài internet với yêu cầu: – Lưu lượng thuộc mạng 192.168.1.0/24 là tcp hoặc udp sẽ được NAT tương ứng với dãy địa chỉ 192.168.2.10  – 192.168.2.100. – Lưu lượng thuộc mạng 192.168.1.0/24 là icmp sẽ được PAT tương ứng với địa chỉ 192.168.2.9.pat Xác định luồng dữ liệu được NAT ASA(config)# access-list NAT extended permit tcp 192.168.1.0 255.255.255.0 any ASA(config)# access-list NAT extended permit udp 192.168.1.0 255.255.255.0 any

Xác định luồng dữ liệu được PAT ASA(config)# access-list PAT extended permit icmp 192.168.1.0 255.255.255.0 any
Thực hiện NAT ASA (config)# nat (inside) 1 access-list NAT ASA (config)#global (outside) 1 192.168.2.10-192.168.2.100 netmask 255.255.255.0
Thực hiện PAT ASA (config)# nat (inside) 2 access-list PAT ASA (config)# global (outside) 2 192.168.2.9 netmask 255.255.255.0

Combo giá tốt – Deal Hot

Danh mục sản phẩm

sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn. Hiện tại bạn đang có sản phẩm trong giỏ hàng.