Hotline: 0903 585 396 - Email: metalnt@gmail.com
692 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10, TPHCM
20B Lý Tự Trọng, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Cấu hình Workgroup Bridge Mode trên Cisco AP 1142N

Cấu hình Workgroup Bridge Mode trên Cisco AP 1142N

Cấu hình Workgroup Bridge Mode trên Cisco AP 1142N ** Tính năng WorkGroup Bridge có thể được cấu hình trên một số dòng Cisco AP (Access point) như 1100, 1130, 1140, 1200, 1230, 1240, 1250 series access points as …

Cấu hình Workgroup Bridge Mode trên Cisco AP 1142N

**

Tính năng WorkGroup Bridge có thể được cấu hình trên một số dòng Cisco AP (Access point) như 1100, 1130, 1140, 1200, 1230, 1240, 1250 series access points as workgroup bridges. Khi hoạt động ở chế độ workgroup bridge mode, Cisco AP sẽ kết nối (associate) tới các access point khác với vai trò là của một client và tiếp tục cung cấp kết nối network connection có dây cho các thiết bị device khác thông qua Ethernet port của AP. Chẳng hạn, theo sơ đồ thì Cisco AP sẽ kết nối tới hệ thống mạng WiFi của VnPro với vai trò của một Client rồi cho phép các thiết bị có dây (PC1 hoặc máy in Printer) kết nối vào Switch có thể truy cập Internet thông qua Cisco AP.   Nếu access point có 2 radios, 2.4-GHz radio và 5-GHz radio có thể hoạt động ở vai trò workgroup bridge mode. Khi cấu hình một radio interface với vai trò là workgroup bridge, radio interface khác vẫn có thể duy trì ở trạng thái up.    Access point khi ở chế độ workgroup bridge associates sẽ hành xử như một thiết bị hạ tầng mạng infrastructure device hoặc đơn giản là một client device. Mặc định, access points và bridges sẽ xem workgroup bridges như thiết bị client devices.   Có thể có nhiều hơn 20 workgroup bridges kết nối tới cùng một access point hoặc bridge.   Hướng dẫn thực hiện. Tạo VLAN 30 trên Cisco AP. Thiết lập AP 1142 hoạt động ở chế độ Workgroup Bridge. Cấu hình IP cho các interface radio bằng giao diện câu lệnh CLI.

  • interface dot11Radio 0 liên quan tới cấu hình radio 2.4GHz.
  • interface dot11Radio 0.30 liên quan tới cấu hình VLAN 30 được phát trên tần số 2.4GHz trên Cisco AP.

interface dot11Radio 0.30   encapsulation dot1Q 30   ip add 192.168.3.28 255.255.255.0   no shutdown   exit interface dot11Radio 0   no shutdown   exit interface GigabitEthernet0.30   ip address 192.168.3.27 255.255.255.0   no shutdown   exit   Khai báo tên mạng WiFi SSID sẽ kết nối tới.    Cấu hình và kiểm tra xem Cisco AP kết nối thành công tới mạng WiFi của VnPro. ap# show running-config dot11 ssid VNPRO_HOCVIEN    vlan 30    authentication open   authentication key-management wpa version 2    guest-mode    mobility network-id 30    wpa-psk ascii vnpro@2017#    exit   interface Dot11Radio0  ssid VNPRO_HOCVIEN  encryption vlan 30 mode ciphers aes-ccm  station-role workgroup-bridge  exit   interface Dot11Radio0.30   encapsulation dot1Q 30 native   bridge-group 1   exit   interface GigabitEthernet0.30   encapsulation dot1Q 30 native   bridge-group 1   exit   ip default-gateway 192.168.3.1   interface BVI1  ip address DHCP  exit   ap#show dot11 associations   802.11 Client Stations on Dot11Radio0:   SSID [VNPRO_HOCVIEN] :   MAC Address    IP address      Device        Name            Parent         State 001d.46fc.75c0 192.168.1.24    ap1130-Parent AP1_LAU2        –              Assoc   ap#   Máy tính PC1 đã có thể kết nối đi Internet. 

Nguồn: vnpro.vn

Combo giá tốt – Deal Hot

Danh mục sản phẩm

sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn. Hiện tại bạn đang có sản phẩm trong giỏ hàng.