Hotline: 0903 585 396 - Email: metalnt@gmail.com
692 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10, TPHCM
20B Lý Tự Trọng, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Mô hình OSI

MO HINH OSI

Tóm tắt mô hình OSI

Việc nghiên cứu về mô hình OSI được bắt đầu tại ISO vào năm 1971 với mục tiêu nhằm tới việc nối kết các sản phẩm của các hãng sản xuất khác nhau và phối hợp các hoạt động chuẩn hoá trong các lĩnh vực viễn thông và hệ thống thông tin. Đến năm 1984, mô hình tham chiếu OSI chính thức được đưa ra giới thiệu.

Trước hết cần chú ý rằng mô hình 7 lớp OSI chỉ là mô hình tham chiếu chứ không phải là một mạng cụ thể nào.Các nhà thiết kế mạng sẽ nhìn vào đó để biết công việc thiết kế của mình đang nằm ở đâu. Xuất phát từ ý tưởng “chia để trị’, khi một công việc phức tạp được module hóa thành các phần nhỏ hơn thì sẽ tiện lợi cho việc thực hiện và sửa sai, mô hình OSI chia chương trình truyền thông ra thành 7 tầng với những chức năng phân biệt cho từng tầng. Hai tầng đồng mức khi liên kết với nhau phải sử dụng một giao thức chung. Giao thức ở đây có thể hiểu đơn giản là phương tiện để các tầng có thể giao tiếp được với nhau, giống như hai người muốn nói chuyện được thì cần có một ngôn ngữ chung vậy. Trong mô hình OSI có hai loại giao thức chính được áp dụng là: giao thức có liên kết (connection – oriented) và giao thức không liên kết (connectionless).

Giao thức có liên kết:

Là trước khi truyền, dữ liệu hai tầng đồng mức cần thiết lập một liên kết logic và các gói tin được trao đổi thông qua liên kết này, việc có liên kết logic sẽ nâng cao độ an toàn trong truyền dữ liệu.

 Giao thức không liên kết:

Trước khi truyền, dữ liệu không thiết lập liên kết logic và mỗi gói tin được truyền độc lập với các gói tin trước hoặc sau nó.

Nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI có thể được tóm tắt như sau:

Tầng ứng dụng (Application layer – lớp 7):

Tầng ứng dụng quy định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI, nó cung cấp các phương tiện cho người sử dụng truy cập vả sử dụng các dịch vụ của mô hình OSI. Điều khác biệt ở tầng này là nó không cung cấp dịch vụ cho bất kỳ một tầng OSI nào khác ngoại trừ tầng ứng dụng bên ngoài mô hình OSI đang hoạt động. Các ứng dụng cung được cấp như các chương trình xử lý kí tự, bảng biểu, thư tín … và lớp 7 đưa ra các giao thức HTTP, FTP, SMTP, POP3, Telnet.

Tầng trình bày (Presentation layer – lớp 6):

Tầng trình bày chuyển đổi các thông tin từ cú pháp người sử dụng sang cú pháp để truyền dữ liệu, ngoài ra nó có thể nén dữ liệu truyền và mã hóa chúng trước khi truyền đễ bảo mật.Nói đơn giản thì tầng này sẽ định dạng dữ liệu từ lớp 7 đưa xuống rồi gửi đi đảm bảo sao cho bên thu có thể đọc được dữ liệu của bên phát. Các chuẩn định dạng dữ liệu của lớp 6 là GIF, JPEG, PICT, MP3, MPEG …

Tầng giao dịch (Session layer – lớp 5):

Tầng giao dịch thực hiện thiết lập, duy trì và kết thúc các phiên làm việc giữa hai hệ thống. Tầng giao dịch quy định một giao diện ứng dụng cho tầng vận chuyển sử dụng. Nó xác lập ánh xạ giữa các tên đặt địa chỉ, tạo ra các tiếp xúc ban đầu giữa các máy tính khác nhau trên cơ sở các giao dịch truyền thông. Nó đặt tên nhất quán cho mọi thành phần muốn đối thoại riêng với nhau.Các giao thức trong lớp 5 sử dụng là NFS, X- Window System, ASP.

Tầng vận chuyển (Transport layer – lớp 4):

Tầng vận chuyển xác định địa chỉ trên mạng, cách thức chuyển giao gói tin trên cơ sở trực tiếp giữa hai đầu mút, đảm bảo truyền dữ liệu tin cậy giữa hai đầu cuối (end-to-end). Để bảo đảm được việc truyền ổn định trên mạng tầng vận chuyển thường đánh số các gói tin và đảm bảo chúng chuyển theo thứ tự.Bên cạnh đó lớp 4 có thể thực hiện chức năng đièu khiển luồng và điều khiển lỗi.Các giao thức phổ biến tại đây là TCP, UDP, SPX.

Tầng mạng (Network layer – lớp 3):

Tầng mạng có nhiệm vụ xác định việc chuyển hướng, vạch đường các gói tin trong mạng(chức năng định tuyến), các gói tin này có thể phải đi qua nhiều chặng trước khi đến được đích cuối cùng. Lớp 3 là lớp có liên quan đến các địa chỉ logic trong mạngCác giao thức hay sử dụng ở đây là IP, RIP, IPX, OSPF, AppleTalk.

Tầng liên kết dữ liệu (Data link layer – lớp 2):

Tầng liên kết dữ liệu có nhiệm vụ xác định cơ chế truy nhập thông tin trên mạng, các dạng thức chung trong các gói tin, đóng gói và phân phát các gói tin.Lớp 2 có liên quan đến địa chỉ vật lý của các thiết bị mạng, topo mạng, truy nhập mạng, các cơ chế sửa lỗi và điều khiển luồng.

Tầng vật lý (Phisical layer – lớp 1):

Tầng vật lý cung cấp phương thức truy cập vào đường truyền vật lý để truyền các dòng Bit không cấu trúc, ngoài ra nó cung cấp các chuẩn về điện, dây cáp, đầu nối, kỹ thuật nối mạch điện, điện áp, tốc độ cáp truyền dẫn, giao diện nối kết và các mức nối kết.

Mặc dù đã ra đời từ rất lâu, mô hình tham chiếu OSI vẫn đang là “kim chỉ nam’ cho các loại mạng viễn thông, và là công cụ đắc lực nhất được sử dụng để tìm hiểu xem dữ liệu được gửi và nhận ra sao trong một mạng máy tính nói chung.


Mô hình chuẩn hóa OSI


Mô hình chuẩn hóa OSI (OSI Reference Model).

Mô hình OSI là một cơ sở dành cho việc chuẩn hoá các hệ thống truyền thông, nó được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO. Mô hình này được dùng làm cơ sở để kết nối các hệ thống mở phục vụ cho các ứng dụng phân tán.
Mô hình OSI chia các giao thức truyền thông thành 7 lớp, mỗi lớp giải quyết một phần hẹp của tiến trình truyền thông. Lớp sẽ hoạt động tùy vào giao thức đc định nghĩa. Mỗi lớp có 1 giao tiếp đặc biệt với các lớp kế trên và kế dưới; và công việc thực hiện ở một lớp giao thức đặc biệt là độc lập với tất cả các lớp khác.

1. Physical layer (bit): Media, Signal and Binary Transmission
2. Data link layer (frame): MAC and LLC (physical addressing)
3. Network layer (packet): Path Determination and IP (logical addressing)
4. Transport layer (segment): End-to-End Connections and Reliability
5. Session layer (data): Interhost Communication
6. Presentation layer (data): Data Representation and Encryption
7. Application layer (data): Network Process to Application

Mỗi lớp cung cấp 1 tập xác định các dịch vụ cung cấp cho lớp kế trên , đồng thời dùng các dịch vụ đc cung cấp bởi lớp kế dưới.
Phân lớp cho mô hình đc thực thi theo:
• chức năng phụ thuộc mạng (lớp 1,2,3), liên hệ mật thiết với các giao thức liên quan đến mạng truyền số liệu
• chức năng thiên hướng ứng dụng (lớp 5,6,7), liên quan đến các giao thức cho phép 2 quá trình ứng dụng ở 2 đầu cuối tương tác với nhau
• lớp truyền tải: che các lớp hướng ứng dụng ở trên đối với các hoạt động cụ thể của các lớp phụ thuộc mạng bên dưới – xây dựng dịch vụ trao đổi thông điệp mạng trên cơ sở các dịch vụ đc cung cấp từ các lớp phụ thuộc mạng để cung cấp cho các lớp hướng ứng dụng phía trên.
Các yếu tố liên quan đến phẩm chất hoạt động của 1 sys truyền thông:
• Tốc độ truyền và sự thống nhất dạng mã
• Các đặc tính của nguồn tin, môi trường truyền và đích thu
• Nhiễu
Giao thức:
• Quy định định dạng inf nhận
• Cụ thể hóa các công tác cần thiết và quy trình thực hiện việc truyền nhận số liệu từ nguồn đầu đến cuối.
• Bổ sung inf điều khiển: inf bổ sung phù hợp với chức năng của từng lớp.
• 3 phương pháp đặc tả 1 giao thức truyền tin: các sơ đồ chuyển trạng thái (state transition diagram), bảng sự kiện-trạng thái mở rộng (extended event-state table), chương trình có cấu trúc mức cao (high-level structured program).
Các chế độ truyền:
• Truyền không đồng bộ (asynchronous transmission): thích hợp khi truyền các frame nhỏ, tốc độ phát sinh dữ liệu không xác định được; lãng phí băng thông và không phù hợp khi truyền các frame lớn.
• Truyền đồng bộ (synchronous transmission): phù hợp khi truyền các frame lớn.
• Truyền đẳng thời (isochronous transmission): đảm bảo tốc độ truyền, nhưng có nguy cơ sự cố xảy ra tập trung tại 1 điểm.
Các phương thức truyền:
• Truyền song song: 1 lần dịch bit thì 1 hay nhiều ký tự được truyền, mỗi bit của mỗi ký tự cần 1 kênh truyền riêng
• Truyền nối tiếp: các bit dữ liệu từ 1 nguồn được truyền tuần tự nối tiếp nhau qua 1 kênh thông tin.
Phương thức hoạt động ở mỗi tầng:
• Phương thức hướng liên kết (connection-oriented):
– trước khi truyền dữ liệu cần phải thiết lập 1 liên kết logic giữa các thực thể đồng mức
– phù hợp khi truyền trong thời gian dài, liên tục và truyền 1 khối lượng lớn dữ liệu.
– Truyền dữ liệu tin cậy nhưng cài đặt khá phức tạp.
• Phương thức không liên kết (connectionless):
– không cần thiết lập liên kết logic;
– mỗi đơn vị dữ liệu được truyền độc lập với các đơn vị dữ liệu trước và sau nó
– phù hợp cho các liên lạc rải rác, độc lập.
– cho phép các PDU (protocol data unit)có thể được truyền đi theo những con đường khác nhau để tới đích
– thích nghi với sự thay đổi trạng thái của mạng nhưng khá khó khăn khi tập hợp lại các PDU để tái tạo thông điệp chuyển tới người sử dụng.
Kiểm soát lỗi:
• Phát hiện lỗi truyền bằng parity bit, BSC (Block Sum Check), CRC ( Cyclic Redundancy Check – kiểm tra độ dôi chu kỳ) và yêu cầu truyền lại các frame; hoặc phát hiện và sửa sai theo Hamming.
• Thủ tục kiểm soát lỗi ARQ (Automatic Repeat Request): nguồn tin truyền frame , đầu nhận phải kiểm tra để phát hiện lỗi truyền có thể, sau đó nó sẽ gửi ngược lại nguồn tin 1 thông điệp điều khiển ngắn để báo nhận thành công hoặc yêu cầu nguồn tin gởi 1 bản copy khác của frame vừa đến (do lỗi). Có 2 loại ARQ cơ bản: idle RQ (hoạt động theo chế độ bán song công, kiểm soát lỗi đc dùng với các lược đồ truyền số liệu thiên hướng ký tự), continuous RQ (hoạt động theo chế độ song công, đc dùng trong các chiến lược truyền lại có lựa chọn – selective repeat retransmission hoặc trong truyền lại 1 nhóm – go-back-N retransmission).
Điều khiển luồng: xác định lượng dữ liệu có thể truyền trong 1 thời gian nhất định, cho phép thương lượng 1 tốc độ dữ liệu đảm bảo, quản lý để tránh tình trạng tắc nghẽn trên mạng.
A. Media Layers
I. Physical Layer (bits)
1. Vai trò, chức năng:
Quy định chuẩn hóa (cung cấp các phương tiện) về cơ, điện, hàm, thủ tục để kích hoạt, duy trì, đình chỉ liên kết vật lý giữa các hệ thống và môi trường truyền dẫn.
• Điện: liên quan đến việc biểu diễn các bit (các mức thế hiệu) và tốc độ truyền các bit.
• Cơ: liên quan đến các tính chất vật lý của giao diện với 1 đường truyền (kích thước, cấu hình).
• Hàm : chỉ ra các chức năng được thực hiện bởi các phần tử của giao diện vật lý, giức 1 hệ thống với đường truyền.
• Thủ tục: liên quan đến các giao thức điều khiển việc truyền các xâu bit qua đường truyền vật lý.
Đây là tầng thấp nhất của mô hình liên kết (có trong tất cả các mô hình) giao diện với đường truyền không có PDU, không có phần header chứa thông tin điều khiển và dữ liệu được truyền đi theo dòng bit, làm việc thông qua các mạch truyền dẫn.
Quy định tín hiệu lan truyền trong môi trường:
• Biên độ tín hiệu
• Suy hao cho phép
• Phối hợp trở kháng
• Đồng bộ
Mức độ suy giảm và méo dạng của tín hiệu chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi: loại môi trường truyền, tốc độ bit đang truyền, và cự ly giữa 2 thiết bị truyền.

2. Thực hiện công việc
Lớp vật lý chỉ chịu trách nhiệm liên kết point-to-point
• Kích hoạt (thiết lập) các kết nối vật lý
• Truyền dữ liệu giữa những thực thể sử dụng dịch vụ vật lý qua kết nối vật lý đã được kích hoạt
• Xóa các kết nối vật lý khi các thực thể không sử dụng

3. Môi trường truyền (đường truyền vật lý):
Dạng của môi trường quyết định số bit tối đa có thể truyền trong 1 đơn vị thời gian.
• Đường truyền hữu tuyến (cable): cáp đồng trục (coaxial cable), cáp xoắn đôi (twisted-pair cable), cáp quang (fiber-optic cable).
• Đường truyền vô tuyến (wireless): radio, sóng cực ngắn (viba / microwave), tia hồng ngoại (infrared).
Tùy theo tần số của sóng điện từ có thể dùng các đường truyền vật lý khác nhau để truyền tín hiệu:
• Tần số radio: truyền bằng cáp điện hay bằng phương tiện quảng bá
• Sóng cực ngắn (viba): truyền giữa các trạm mặt đất và các vệ tinh, truyền các tín hiệu quảng bá từ 1 trạm phát tới nhiều trạm thu.
• Tia hồng ngoại: truyền giữa 2 điểm hoặc quảng bá từ 1 điểm đến nhiều máy thu
Các đặc trưng cơ bản cần chú ý khi xem xét lựa chọn đường truyền vật lý:
• dải thông: phụ thuộc độ dài cáp – cáp dài có thể dải thông lớn hơn so với cáp dài
• độ suy hao: tỉ lệ thuận với độ dài cáp
• độ nhiễu điện từ (EIM-Electromagnetic Interference): gây ra bởi tiếng ồn điện từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến tín hiệu trên đường truyền.

4. Các tham số chủ yếu khi thiết kế mức vật lý:
• Độ dài đường truyền
• Loại cáp sử dụng
• Tốc độ thông tin yêu cầu
• Số nối vào mạng và Topo của mạng
• Kênh thông tin cần dùng (kênh cơ sở hay kênh băng rộng)

5. Một số khuyến nghị chuẩn ( do CCITT đưa ra)
• Chuẩn loại V: chuẩn cho giao diện giữa DTE và DCE sử dụng đường analog
• Chuẩn loại X: chuẩn cho giao diện giữa DTE và DCE sử dụng đường digital
• Chuẩn loại I : chuẩn cho giao diện đường đa dịch vụ ISDN

II. Data link Layer (frames)
1. Vai trò, chức năng:
• Là tầng cuối cùng của thông tin dạng bit: Nhận frame, cắt frame này thành bit để truyền và tái tạo frame từ các bit nhận được.
• Chịu trách nhiệm điều khiển kết nối: tạo kết nối, quản lý kết nối, đảm bảo chất lượng, kiểm soát lỗi và điều khiển luồng (truyền tin thông qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy).
• Đảm trách việc truyền thông giữa các thiết bị trên cùng 1 mạng.
• Liên quan mật thiết đến báo hiệu để tạo kết nối

2. Thực hiện các công việc:
• Điều khiển việc truy nhập vật tải mạng: không để xảy ra sự cố gây nhiễu
• Định danh các thiết bị trên mạng
• Định nghĩa topo logic của mạng
• Điều khiển luồng dữ liệu
• Điều khiển và kiểm tra lỗi

3. Data link protocols (DLPs) – các giao thức liên kết dữ liệu
• Asynchronous: sử dụng phương thức truyền dị bộ; dùng các start bit và stop bit để tách các xâu bit biểu diễn các ký tự; đươc sử dụng trong các máy điện báo hay các máy tính trạm cuối tốc độ thấp hoặc trong các PC.
• Synchronous: chèn các ký tự đặc biệt ( SYN, EOT,…) hay chèn flag giữa các dữ liệu của người sử dụng để báo hiệu.
– Character-Oriented / Byte-Oriented: được xây dựng dựa trên các ký tự đặc biệt của 1 bộ mã chuẩn nào đó; được dùng cho các ứng dụng point-to-point lẫn multipoint và đáp ứng cho tất cả các chế độ thông tin (đơn công, bán song công, và song công hoàn toàn)
– Bit-Oriented: các phần tử được xây dưng từ các cấu trúc nhị phân, khi nhận dữ liệu sẽ được tiếp nhận lần lượt từng bit một ( đặc trưng là giao thức HDLC – High level Data Link Control: sử dung cho point-to-point và multipoint, đông thời cho phép khai thác song công hoàn toàn).
4. Kiểu dịch vụ liên kết
• Các dịch vụ phi liên kết không báo nhận (unacknowledge connectionless services): khả năng vận hành cao khi việc truyền thông được mặc định là đáng tin cậy (đặc biệt trong các LAN)
• Các dịch vụ hướng – liên kết (link-oriented service): dùng các tín hiệu báo nhận; cải tiến độ tin cậy ở những mức độ tin cậy của mạng có vấn đề (ví dụ như WAN)
• Các dịch vụ phi liên kết có báo nhận (acknowledge connectionless services): dùng các tín hiệu báo nhận để cung cấp các chức năng điều khiển lỗi và điều khiển luồng trên các tuyến liên kết point-to-point.

III. Network Layer (packets)
1. Vai trò, chức năng:
Cung cấp các phương tiện để truyền thông với các thiết bị trên các mạng tách biệt về logic:
• Cung cấp các dịch vụ về chọn đường và kết nối giữa 2 hệ thống điều khiển
• Phân phối dòng dữ liệu trên mạng để tránh tắc nghẽn
Thực hiện việc địa chỉ hóa, dịch địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý, định tuyến dữ liệu từ nơi gửi tới nơi nhận
• Chọn đường (routing) và chuyển tiếp (relaying) thông tin với công nghệ chuyển mạch thích hợp
• Thiết lập, duy trì, giải phóng các liên kết logic trong tầng mạng
• Kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng dữ liệu, cắt / hợp dữ liệu nếu cần.

2. Giao thức tầng mạng:
Các giao thức hay sử dụng: IP, RIP, IPX, OSPF, Apple Talk
Giao thức tầng mạng được chia làm 3 loại:
• Mạng loại A: Có tỷ suất lỗi và sự cố có báo hiệu chấp nhận được (tức là chất lượng chấp nhận được). Các gói tin được giả thiết là không bị mất. Tầng vận chuyển không cần cung cấp các dịch vụ phục hồi hoặc sắp xếp thứ tự lại.
• Mạng loại B: Có tỷ suất lỗi chấp nhận được nhưng tỷ suất sự cố có báo hiệu lại không chấp nhận được. Tầng giao vận phải có khả năng phục hồi lại khi xẩy ra sự cố.
• Mạng loại C: Có tỷ suất lỗi không chấp nhận được (không tin cậy) hay là giao thức không liên kết. Tầng giao vận phải có khả năng phục hồi lại khi xảy ra lỗi và sắp xếp lại thứ tự các gói tin.

3. Chọn đường (routing)
Việc chọn đường là sự lựa chọn một con đường để truyền một đơn vị dữ liệu (một gói tin chẳng hạn) từ trạm nguồn tới trạm đích của nó.
Một kỹ thuật chọn đường phải thực hiện hai chức năng chính sau đây:
• Quyết định chọn đường tối ưu dựa trên các thông tin đã có về mạng tại thời điểm đó thông qua những tiêu chuẩn tối ưu nhất định.
• Cập nhật các thông tin về mạng – thông tin dùng cho việc chọn đường
Các kỹ thuật chọn đường:
• Phương thức chọn đường xử lý tập trung(centralized routing): việc chọn đường được thực hiện thông qua trung tâm điều khiển mạng,thông tin được cập nhật và cất giữ tại trung tâm điều khiển mạng.
• Phương thức chọn đường xử lý tại chỗ / phân tán (distributed routing): việc chon đường được thực hiện tại mỗi nút mạng, thông tin được cập nhật và lưu trữ tại mỗi nút
Thông tin được đo lường và sử dụng cho việc chon đường bao gồm:
• Trạng thái của đường truyền
• Thời gian trễ khi truyền trên mỗi đường dẫn
• Mức độ lưu thông trên mỗi đường
• Các tài nguyên khả dụng của mạng
Phương pháp chọn tuyến đường:
• Tuyến đường tĩnh (static routing): chọn đường thực hiện mà không cần có sự trao đổi thông tin, không đo lường, không cập nhật thông tin. Được sử dụng trong các mạng tương đối ổn định(ít có biến đổi về topo và lưu thông trên mạng)
• Tuyến đường động / thích nghi (dynamic / adaptatif routing): khả năng đáp ứng tốt đối với các trạng thái khác nhau của mạng. Tuy nhiên đáp ứng nhanh với các “tin lành” nhưng lại chậm đối với các “tin xấu”, và các gói tin có thể bị quẩn trong mạng.

4. Định địa chỉ (addressing)
• Các địa chỉ mạng logic (logical network addresses): định tuyến các gói tin theo các mạng cụ thể trên liên mạng; đảm bảo mỗi địa chỉ mạng phải là duy nhất trên 1 liên mạng nhất định.
• Các địa chỉ dịch vụ (service addresses): định tuyến các gói tin theo các tiến trình cụ thể đang chạy trên thiết bị đích.
5. Trạm chuyển
• Chuyển mạch(circuit-switching network): thiết lập 1 đường truyền luôn cố định trong khi liên kết, cung cấp 1 đường truyền chuyên trách và 1 băng thông xác định.
– Nhược điểm: tiêu tốn thời gian để lập kênh cố định giữa 2 thực thể, hiệu suất sử dụng đường truyền không cao do có khi đường truyền bị bỏ không.
– Phù hợp với mạng điện thoại.
• Chuyển thông điệp (message-switching network): chuyển giao thông điệp hoàn chỉnh từ trạm chuyển này đến trạm chuyển kế tiếp.
– Ưu điểm: hiệu suất sử dung đường truyền cao, giảm tình trạng tắc nghẽn, có thể điều khiển truyền tin bằng cách sắp xếp theo độ ưu tiên, tăng hiệu suất sử dụng dải thông bằng việc gán địa chỉ quảng bá.
– Nhược điểm: không hạn chế kích thước các thông điệp dẫn đến phí tổn lưu trữ tạm thời cao, ảnh hưởng thời gian đáp và chất lượng truyền đi
– Thích hợp với các dịch vụ kiểu thư điện tử
• Chuyển gói tin (packet-switching network): tầng mạng có nhiệm vụ phân nhỏ thông điệp thành các gói tin (gam dữ liệu) để truyền đi và tái tạo thông điệp từ các gam dữ liệu đó.
– Ưu điểm: tối ưu hóa băng thông bằng cách cho phép nhiều thiết bị định tuyến các gói tin thông qua cùng những kênh trên mạng, vì thế nhanh và hiệu quả hơn nhiều.
– Nhược điểm: khó khăn trong việc tập hợp các gói tin thành thông điệp, cần 1 lượng bộ nhớ thời gian thực đáng kể.

B. Host Layers
IV. Transport Layer (segments)
1. Vai trò, chức năng
• Cung cấp các dịch vụ cho việc thực hiện vận chuyển dữ liệu giữa các chương trình ứng dụng 1 cách tin cậy, bao gồm cả khác phục lỗi và điều khiển lưu thông để đảm bảo dữ liệu được truyền đi không bị mất và bị trùng.
• Nhận thông tin từ tầng trên và tách nhỏ các thông điệp lớn thành các phân đoạn phù hợp với khả năng bàn giao của mạng.
• Cung cấp sự vận chuyển tin cậy với các thông báo
• Chỉ dẫn cho máy tính không truyền dữ liệu khi buffer không có sẵn.
Vì vậy, nhiệm vụ của tầng này là phải biết được yêu cầu về chất lượng dịch vụ của người sử dụng, đồng thời cũng phải biết được khả năng cung cấp dịch vụ của mạng bên dưới. Từ đó lựa chọn dịch vụ và giao thức thích hợp với loại mạng cho trước ( phải tính đến trường hợp chất lượng dịch vụ xấu nhất).

2. Giao thức tầng vận chuyển
Các giao thức phổ biến: TCP, UDP, SPX
Giao thức tầng vận chuyển được chia làm 5 lớp:
• Class 0 (simple class): dùng với mạng loại A; có khả năng phát hiện và báo hiệu lỗi nhưng không có khả năng phục hồi
• Class 1 (basic error recovery class): dùng vơi mạng loại B; có khả năng báo nhận, truyền dữ liệu khẩn, phục hồi lỗi…
• Class 2 (multiplexing class): dùng vơi mạng loại A; cho phép dồn 1 số liên kết giao vận vào 1 liên kết mạng duy nhất, kiểm soát luồng dữ liệu
• Class 3 (error recovery and multiplexing class): dùng với mạng loại B; phát hiện lỗi và phục hồi lỗi, có khả năng truyền lại
• Class 4 (error detection and recovery class): dùng với mạng loại C; có gần như đầy đủ các khă năng nói trên và 1 số khả năng khác để kiểm soát việc truyền dữ liệu

V. Session Layer (data)
• Thiết lập “các giao dịch” giữa các trạm trên mạng: đặt tên và lập ánh xạ giữa các tên với địa chỉ của chúng
• Cung cấp phương tiện quản lý truyền thông giữa các ứng dụng:
– Điều phối việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng bằng cách thiết lập và giải phóng (một cách lôgic) các phiên (hay còn gọi là các hội thoại – dialogues)
– Cung cấp các điểm đồng bộ để kiểm soát việc trao đổi dữ liệu.
– Áp đặt các qui tắc cho các tương tác giữa các ứng dụng của người sử dụng.
– Cung cấp cơ chế “lấy lượt” (nắm quyền) trong quá trình trao đổi dữ liệu.
• Thực hiện các công việc : thiết lập, duy trì, đồng bộ hóa, hủy bỏ các phiên truyền thông giữa các ứng dụng.
• Các giao thức hay sử dụng: NFS, X-Windown System, ASP
VI. Presentation Layer (data)
• Cung cấp 1 phương thức biểu diễn chung để dùng trong truyền thông và đảm nhận việc chuyển đổi từ dạng biểu diễn cục bộ sang biểu diễn dùng chung và ngược lại.
• Thực hiện các chức năng: dịch thuật và chuyển đổi số liệu, nén dữ liệu để giảm dữ liệu truyền trên mạng, mã hóa và giải mã dữ liệu để đảm bảo sự bảo mật trên mạng.
• Các chuẩn định dạng dữ liệu: GIF, JPEG, PICT, MP3, MPEG…

VII. Application Layer ( data)
• Xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI
• Giải quyết các kỹ thuật mà các chương trình ứng dụng dùng để giao tiếp với mạng
• Thực hiện 2 chức năng có liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ trên mạng: thông báo các dịch vụ hiện có và dùng các dịch vụ.
• Cung cấp các chức năng: chia sẻ tài nguyên và các thiết bị, truy cập file từ xa, truy cập máy in từ xa, hỗ trợ RPC, quản lý mạng, dịch vụ thư mục.
• Các giao thức: HTTP, FTP, SMTP, POP3, Telnet

Tag

Combo giá tốt – Deal Hot

Danh mục sản phẩm

sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn. Hiện tại bạn đang có sản phẩm trong giỏ hàng.