Hotline: 0903 585 396 - Email: metalnt@gmail.com
692 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10, TPHCM
20B Lý Tự Trọng, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

XÁC ĐỊNH ĐỊA CHỈ IP CỦA THIẾT BỊ ĐƯỢC KẾT NỐI TỚI PORT CỦA SWITCH

XÁC ĐỊNH ĐỊA CHỈ IP CỦA THIẾT BỊ ĐƯỢC KẾT NỐI TỚI PORT CỦA SWITCH

Nếu là switch của Cisco thì có thể áp dụng các bước sau để xác định địa chỉ IP của thiết bị (như máy tính) được kết nối tới một port nào đó.

 

#sh mac-address-table interface GigabitEthernet1/0/3
          Mac Address Table
——————————————-

Vlan    Mac Address       Type        Ports
—-    ———–       ——–    —–
594    0001.6c58.486e    DYNAMIC     Gi1/0/3
594    0001.6c58.596e    DYNAMIC     Gi1/0/3

(Tìm địa chỉ MAC của port Gi1/0/3)

#sh mac-address-table address 0001.6c58.486e
          Mac Address Table
——————————————-

Vlan    Mac Address       Type        Ports
—-    ———–       ——–    —–
594    0001.6c58.486e    DYNAMIC     Gi1/0/3
Total Mac Addresses for this criterion: 1

(Kiểm tra xem địa chỉ MAC đó có đúng là của port Gi1/0/3 hay không. Bước này có thể bỏ qua).

#sh ip arp 0001.6c58.486e
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  10.13.xx.xxx             5   0001.6c58.486e  ARPA   Vlan594

(Tìm địa chỉ IP tương ứng với địa chỉ MAC ở trên)

———————————————————–

Để xác định xem một IP đã biết trước đang gắn vô port nào của switch có thể áp dụng các bước sau đối với thiết bị của Cisco:

CiscoSwitch01#ping 192.168.1.157
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.157, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/8 ms

(ngồi tại switch, ping tới IP của máy tính)

CiscoSwitch01#show arp | include 192.168.1.157
Internet 192.168.1.157 0 22df.c47e.0fd7 ARPA Vlan404

(xem bảng ARP để tìm địa chỉ MAC của IP trên)

CiscoSwitch01#show mac address-table | include 22df.c47e.0fd7
404 22df.c47e.0fd7 dynamic ip GigabitEthernet3/34

(xem bảng MAC để biết port tương ứng với IP + MAC trên)

CiscoSwitch01#show run
Building configuration...
!
/GigabitEthernet3/34
filtering...
interface GigabitEthernet3/34
description Host01-1 test server
switchport access vlan 404
switchport mode access
spanning-tree portfast
!

Combo giá tốt – Deal Hot

Danh mục sản phẩm

sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng của bạn. Hiện tại bạn đang có sản phẩm trong giỏ hàng.